ရန္ကုန္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀။
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အခိုင္အမာ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားေဟာင္းႀကီးမ်ားက NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ မွ်တေသာ အေျခခံမူမ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ေပးခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တာဝန္လႊဲအပ္သည့္ အခမ္းအနားကို ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရး သမားႀကီး သခင္သိန္းေဖ၏ အိမ္တြင္ ယေန႔ နံနက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ထိ္ုအခမ္းအနားသို႔ ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး ၄၀ တက္ေရာက္ခဲ့သလို တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္ ၄၀လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒကို NLD ႏွင့္အတူ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ေသာ ရွမ္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီပါတီလည္း ပါဝင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးပါေသာ ပင္လံု ညီလာခံကို ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသလို ထိုပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လြတ္လပ္ေရးရရွိရန္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ပါသည္။
ဇိုမီးအမ်ိဳးသား ကြန္ယက္၏ ၂၂ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ကေလးၿမိဳ႕ အခမ္းအနားတြင္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔ ၂၁ ရာစုႏွစ္ ပင္လံုညီလာခံအတြက္ လႊဲအပ္ခံရျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းတိုတစ္ခု ေျပာခဲ့ရာတြင္-
ယခုကဲ့သို႔ တာဝန္လႊဲေျပာင္း ေပးမႈအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တတ္စြမ္းသမွ် ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဂတိျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ အင္အားစုအားလံုး၏ ကူညီပံ႕ပိုးမႈကို လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲမႈကို မ်ိဳးဆက္ တစ္ခုမွမွ တစ္ခုအထိ တရားမွ်တမႈကို မရမျခင္း လက္ဆင့္ကမ္းလုပ္ေဆာင္သြားရမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)
Advertisements