ရန္ကုန္ ၊ႏိုဝင္ဘာ၊ ၂၀၁၀။
ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႇဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း၏ Chief of Staff ျဖစ္သူ ဗီေဂ်းနမ္ဘီရာသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ ေနအိမ္တြင္ ယေန႔ေန႔လည္ခင္းက တစ္နာရီၾကာခန္႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကေသာ သတင္းသမားမ်ားကို အက်ိဳးရွိေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး NLD အေနႏွင့္ မိမိတို႔ အေျခအေနမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာဖြင့္ဟ ေျပာဆိုႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထို႔အတူ ကုလသမဂၢ၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကိုလဲ ေလ့လာႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ထိုေဆြးေႏြးပြဲသည္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသးျခင္း မရွိပဲ ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားစြာ အတြက္ အစသာ ျဖစ္ေသးသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဗီေဂ်းနမ္ရာဘီ အေနႏွင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ျပႆနာ အားလံုးကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ၿခံဳငံုမိရန္ မလြယ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုမူ ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုျခင္း မရွိပါ။
ဗီေဂ်းနမ္ရာဘီ သည္ ကုလအရာရွိမ်ားတြင္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ ရခဲ့ေသာ အဆင့္အျမင့္ဆံုး အရာရွိျဖစ္ပါသည္။
၄င္းသည္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ႏွစ္ရက္ ခရီးစဥ္အတြက္ ထိုင္းအဲယားေဝးျဖင့္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ယေန႔နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ ျမန္မာစစ္အုပ္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစစ္အုပ္စုကမူ ထိုေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမွ မလုပ္ခဲ့ေသးပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ ၄င္းသည္ ယေန႔ညေန ၄ နာရီက NDF ပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္း အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ရွိ ကုလသမဂၢ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရံုး အေဆာက္အအံုတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႔ ဆံုရာတြင္ ပါတီ တစ္ခုကို မိနစ္ သံုးဆယ္ အခ်ိန္ေပး၍ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။
ႀကံဖြံ႕ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ယူအန္အရာရွိခ်ဳပ္သည္ သူတို႔ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ မနက္ျဖန္ ေတြ႕ဆံုရန္ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

Advertisements