ရန္ကုန္ ၊ဒီဇင္ဘာ ၂၀။
ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ တစ္ခုကို စစ္ေတြၿမိဳ႔တြင္ မေန႔က ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ ထိုစာခ်ုပ္ကို ျမန္မာဘက္မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ESSAR projects (India) Co.Ltd ၏ ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ဥကၠဌအပါအဝင္ အိႏိိၵယ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ထိုစာခ်ဳပ္သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္ေတြၿမိဳ႕တို႔ ကုလားတန္ျမစ္ကို ျဖတ္၍ အျပန္အလွန္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ရန္ သေဘာတူညီ ေရးထိုးေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၆၅ ကီလိုမီတာ ရွည္လွ်ားေသာ ကုလားတန္ျမစ္၏ အစိတ္အပိုင္းအတြင္း Kolkata ၊ မီဇိုရမ္ႏွင့္ အေနာက္ဘင္ေဂါ ျပည္နယ္တို႔ကို ျဖတ္သန္းသြားေသာ ေရေၾကာင္းျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ကားႏွင့္ မီးရထားလမ္းမ်ား ၆၇၃ ကီလိုမီတာလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ၁၂၉၄ ကီလိုမီတာ အရွည္ရွိ ထိုျမစ္၏ အစိတ္အပိုင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေနာက္ပိုင္းမွ ျဖတ္သန္းသြားပါသည္။
ျမန္မာ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိတစ္ဦးက အလြန္အားရစရာေကာင္းေသာ ထိုစီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္တြင္မွ ၿပီးဆံုးမည္ဟု ေျပာပါသည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ရက္ေန႔ နအဖ ဒုဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအး၏ အလည္အပတ္ ခရီးစဥ္အတြင္း ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ Indo-Myanmar Framework သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၇ မီလွ်ံ ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုစီမံခ်ုက္ကမူ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံတြင္ စတင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ယခုစီမံကိန္းမွာမူ စစ္ေတြမွ ပလက္ဝအထိ ၁၅၈ ကီလိုမီတာ ရွည္လွ်ားေသာ ေရေၾကာင္းသြားလာေရး လမ္းေၾကာင္းကို ေဖၚထုတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၆၈.၂၄ မီလွ်ံ ကုန္က်မည္ ျဖစ္ပါသည္။
တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ပလက္ဝၿမိဳ႔မွ ျမန္မာ-အိႏိၵ နယ္စပ္သို႔ ေဖၚလုပ္မည့္ ၆၂ ကီလိုမီတာ အရွည္ရွိ ကားလမ္းမွာမူ ၄၉.၁၄ မီလွ်ံ ကုန္က်မည္ဟု ဆိုပါသည္။
အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ျပင္ပဆက္ဆံေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထိုစီမံကိန္းမ်ားကို IWAI ေခၚ Inland Waterway Authority of India က စီမံကိန္းဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတိုင္ပင္ခံ (PDC) အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။
ေနာက္ပိုင္တြင္း Kolkata မွ တန္ခ်ိန္ ၆၀၀၀ အထိရွိေသာ ကုန္စည္သေဘၤာ မ်ားသည္ စစ္ေတြရွိ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းသစ္တြင္ လာေရာက္ဆိုက္ကပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု လည္း ဆိုပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)
Advertisements