ရန္ကုန္ ေဖေဖၚဝါရီ ၄။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ စစ္တပ္ကိုယ္စားမ်ားအစုအဖြဲတို႔မွ အၿပီးသတ္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဒုတိယသမၼတ သံုးေယာက္ထဲမွ နအဖ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အျဖစ္ ယေန႔ ေရြးခ်ယ္လိုက္ၿပီဟု သိရပါသည္။
ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက က်င္းပခဲ့ေသာ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆၅၉ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲစနစ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္မွ ဖုန္းျဖင့္ရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ ဦးသိန္းစိန္က မဲ ၄၀၈မဲျဖင့္ သမၼတ ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီး၊ သီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦးက ၁၇၁ မဲ့ျဖင့္ဒုတိယႏွင့္ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းက ၇၅ မဲျဖင့္ တတိယေနရာ အသီးသီးရရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ဒုတိယ သမၼတ အျဖစ္ ဆက္လက္ ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ဦးသိန္းစိန္သည္ သူ၏သမၼတ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို လာမည့္ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အစိုးရသစ္၏ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအစည္းအေဝးတြင္ စတင္ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုအေျခခံ ဥပေဒအရပင္ ေကာင္စီမွ သမၼတ ၊ ဒုတိယသမၼတ ႏွစ္ဦး ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားအျပင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေဒသေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေပးရမည္ဟု ဆိုပါသည္။
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို မနက္ျဖန္ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ဆက္လက္ က်င္းပသြားဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ယခု လႊတ္ေတာ္မွထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတ အားလံုးသည္ စစ္တပ္၏ ကိုယ္ပြါးပါတီဟု လူသိမ်ားေသာ ႀကံဖြံ႕ပါတီမွ ပင္ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔အတူ ဦးသိန္းစိန္ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့စဥ္က ဦးသန္းေရႊ၏ ရုပ္ေသးရုပ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟု ေခၚဆိုေလ့ ရွိၾကရာ၊ ယခုအခါတြင္မူ ရုပ္ေသးရုပ္ သမၼတႀကီးဟု ေျပာင္းလဲေခၚရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္(ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

Advertisements