ရန္ကုန္၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၅
ILO အဖြဲ႕၏ ဒုတိယ အေထြေထြ ဒါရိုက္တာ Mr Guy Ryder သည္ ယူ၏ ခရီးစဥ္ေလးရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တစ္နာရီခြဲခန္႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။
ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာျပခဲ့သည္ဟု Mr Guy Ryder က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
Mr Guy Ryder က ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ လက္ရွိ ILO ရဲ႕ လက္ရွိအခန္းက႑နဲ႔ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဒီမွာ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥေတြကိုလဲ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။
Mr Guy Ryder က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အားေပးေထာက္ခံမႈကို ရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ဝမ္းသာရပါတယ္။ ဒီစကားေတြေၾကာင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ သြားပါမယ္ဟု ေျပာသည္။
အတင္းအဓၶမ နိုင္းေစမႈမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အခ်ိဳ႕ ကိစၥေတြကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ ေနတာေတြ ရွိေနၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားရမယ့္ ကိစၥေတြလဲ က်န္ေနပါေသးတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ ILO အရာရွိေတြကို အခုလိုလာေရာက္ခြင့္ ျပဳခဲ့တဲ့အတြက္လဲ ဝမ္းသာရပါတယ္။ Mr Guy Ryder နဲ႔ စကားေျပာခြင့္ရတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြ ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ILO အေနနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ထပ္မံေဆာင္ရြက္ခြင့္ မ်ားပိုမို ရရွိလာႏိုင္မည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
Mr Guy Ryder သည္ လြန္ခဲ့ေသာ အဂၤါေန႔က ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ မေန႔က ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပါတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ေမးျမန္းမႈကို Mr Guy Ryder ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ အတည္ျပဳခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရခဲ့ပါတယ္။ အားလံုးၿခံဳၿပီး ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အလုပ္သမား အေရးနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ လုပ္ေဆာင္စရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါေသးတယ္ ဟုေျပာသည္။
သံတမန္ သတင္းရပ္ကြက္မွ ေျပာဆိုရာတြင္ Mr Guy Ryder သည္ ေနာက္ထပ္ ၁၂ လ သက္တမ္းအတြက္ ျမန္မာစစ္အုပ္စုႏွင့္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ILO ရံုးသည္ ေနာက္ထပ္ ၁၂လ ဆက္လက္ရွိေနၿပီး အတင္းအၾက္ ခိုင္းေစမႈမ်ား အပါအဝင္ အလုပ္သမား အေရး ကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
Advertisements